İNOVASYON

Telefon icat edildiğinde yapabildiği tek şey aldığı sesi elektrik dalgalarına,sonra tekrar diğer taraftan sese dönüştürmesiydi. Sonra zamanla kablosuz, tuşlu, cep ve akıllı olarak günümüze geldi. Başta amacı konuşmak olan telefon yıllarla beraber kendine yüzlerce yeni özellik eklenmesiyle günümüzde çoğumuzun cebinde ve hayatında yer edinmeye devam ediyor. Bugün de halen yenilenmeye devam eden telefonlar, yok olacağa da benzemiyor. Çünkü olduğu yerde durmuyor, eskimiyor. Her daim insanlara yenilikler sunmaya devam ediyor. Telefon, konumuz olan inovasyona verebileceğimiz belki de en iyi örnektir.

İnovasyon, var olan bir ürün veya hizmetin yenilenerek, yeni ürün olarak tekrar hizmete sunulmasıdır. İnovasyon süreci oldukça uzun ve kapsamlı bir yolculuktur. Gerekli araştırmalar yapılır,bilgiler toplanır, yapılacak çalışmalar belirlenir, riskler hesaplanır, ürün geliştirilir ve pazarlama stratejileri hazırlanır. Yazıldığı kadar kolay bir süreç değildir. Öncelikle kimsenin daha önce duymadığı denemediği özgün bir fikirle ortaya çıkmış olunması gerekir. Fikir herhangi birine ilham olabilir ama siz ilhamın kendisi olmalısınız. Daha önceden çözülmemiş, hatta fark edilmemiş sorunlara odaklanmalı, ürüne yepyeni bir bakış açısı getirilmelidir. Böylelikle fikrin öncüsü olmak, asla unutulmamak anlamına gelir.

İnovasyon sadece bir şirket için değil, bir ülke için de gelişmeye büyük katkı sağlar. Devletin iş birliği ile çoğu ülke inovasyona önem ve ağırlık veriyor, bu konu üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ülkemizde de okullarda ders,yarışma,etkinlik olarak, her yıl inovasyon hakkında çeşitli seminerler,fuarlar yapılmaktadır.

İnovasyon oluşumdan pazarlamasına bir çok çeşide ayrılır. Bu yüzden onu yaratması için belli bir grup insan görevlendiremeyiz. Yaratıcı fikrin kimden geleceğini bilemeyeceğimiz için bu işte herkesin düşüncesi önemlidir. Yeni bir ürün üretirken bütüne odaklanılmalıdır, çünkü belli bir kısma hitap edilirse odak noktası kaybedilebilir. Büyük düşünün, ama fiziksel olarak değil. Olanakların kısıtlılığı fikirlerinizin önünde duvar olmasın. Teknolojiyi kullanın,onu engel olarak görmeyin. Ve yenilikçi olun,yeni oluşumlara izin verin,destekleyin. Gelecekte var olacaklar, yeniliklere kapısını sonuna kadar açmış olanlar olacakalardır.

Leave A Comment