Danışmanlık Hizmetleri, Marka Patent Danışmanlığı

Faydalı Model Başvuru Süreci

Patent Faydalı Model Başvuru Süreci

Faydalı model tescili, icat edilen bir ürünün muhafaza altına alınması ve korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model başvurusunun dosyalanarak muhafaza altına alınması işlemidir. Patent başvurusundan önce ulusal bazda ve internet ortamında ürün ile ilgili benzerlik araştırması yapılmalıdır. Bu sorgu sonunda faydalı model için müracaat edilip edilmeyeceğine karar verilir.

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER

Tescil için başvurmadan önce istenilecek olan tarifname, istemler, çizimler vb. şeylerin en üst seviyede hazır edilmesi gerekir. Faydalı model müracaatının, faydalı model için gerekli kıstasları taşıyıp taşımadığına (Türkiye için) Türk Patent Enstitüsü tarafından atanan uzmanın yaptığı inceleme ve araştırma sonunda karar verilir.

Türk Patent Enstitüsü’nün atadığı uzmanın yaptığı inceleme sonrasında faydalı model başvurusu bültende yayınlanmaktadır. Bülten yayını faydalı modelin üçüncü şahısların görüşüne açılmasını ve görüşlerini sunması amacıyla yapılmaktadır.

FAYDALI MODEL BELGESİ HAZIRLANMA SÜRESİ

3 aylık bülten yayınından sonra tescil aşamasına geçilmektedir. Tescil aşamasında belge ücretinin yatırılması ile tescil işlemi tamamlanmakta ve belge basım aşamasına geçilmektedir.

Belgenin basılıp bizim aracılığımız ile size ulaşması sağlanmaktadır. Tescil işleminin tamamlanması ile faydalı modele konu buluş ile ilgili başvuru sahibinin 10 yıl koruması bulunmaktadır.

Diğer Hizmetlere Gözatın

Diğer Hizmetler

Marka Tescil Çeşitleri

Danışmanlık Hizmetleri

Faydalı Model Yıllık Harç Ücretleri

Danışmanlık Hizmetleri

Faydalı Model Tescili

Danışmanlık Hizmetleri

Patent Yurtdışı Faydalı Model Tescili

Danışmanlık Hizmetleri