Danışmanlık Hizmetleri, Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS – 18001 NEDİR?
Kuruluşlarda karşdaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürtmeleri gerekmektedir. TS EN lSO 9001 ve TS EN ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

NEDEN TS 18001?

  • Karlılığı artırmak,
  • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
  • Yönetim taahhüdünün sağlandığını göstermek
  • Motivasyon ve katılımı artırmak,
  • Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
  • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak,
  • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte oIan ISG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Diğer Hizmetlere Gözatın

Diğer Hizmetler

Patent Nedir ?

Danışmanlık Hizmetleri

Marka Tescil Başvuru Süresi

Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Patent Başvurusu

Danışmanlık Hizmetleri