Danışmanlık Hizmetleri, Marka Patent Danışmanlığı

Faydalı Model Tescili

Patent Faydalı Model Tescili

Faydalı model tescil belgesi, sanayiye uygulanabilen buluşların sahibine 10 yıl süre ile buluşa konu ürünü, imal etme, satışa sunma vb. hakları sağlar. Faydalı model özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin gelişimine çok büyük katkılar sağlamaktadır.

FAYDALI MODEL TESCİLİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Faydalı Model Tesciline başvurmadan önce istenilecek olan tarifname, istemler, çizimler vb. şeylerin en üst seviyede hazır edilmesi gerekir. Patent müracaatının, patent için gerekli kıstasları taşıyıp taşımadığına (Türkiye için) Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonunda karar verilir.

Faydalı model sistemini doğru kullanabilen firmaların çok başarılı oldukları ve emsallerine oranlı daha hızlı büyüdükleri tespit edilmiştir. Faydalı model sistemi, itiraza dayalı bir sistemdir. Fakat faydalı model tescilinize itiraz edilse bile başvurunuz, sizin talep etmeniz halinde tescile hak kazanabilmektedir. Tescil edilen faydalı modelin tescilinin iptal edilebilmesi için hükümsüzlük davası açılması gerekmektedir.

Diğer Hizmetlere Gözatın

Diğer Hizmetler

Patent ve Faydalı Model Karşılaştırılması

Danışmanlık Hizmetleri

Marka Tescil Ön Yazısı

Danışmanlık Hizmetleri

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi

Danışmanlık Hizmetleri

Faydalı Model Takip ve İzleme

Danışmanlık Hizmetleri