Danışmanlık Hizmetleri, Marka Patent Danışmanlığı

Marka Tescil Çeşitleri

Marka Tescil Çeşitleri

Marka Tescil Çeşitleri 4 sınıfa ayrılmaktadır. Markaların bu şekilde sınıflandırılması birbirinden ayırt edilmesini sağlamaktadır.

  • Ticaret markaları
  • Hizmet markaları
  • Garanti markaları
  • Ortak Markalar


Markaların bu şekilde bir sınıflandırmaya gidilmesi, markaların ayırt etme, ürün ya da hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki işlevleri bulunmaktadır.

TİCARET MARKALARI

Bir şirketin / işletmenin üretimini ya da ticaretini yaptığı ürünler, başka işletmelerin ürünlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Ürünlerin üstünde ya da ambalajında kullanılan markalar, ticaret markalarıdır.

HİZMET MARKALARI

Bir işletme / şirketin hizmetlerini, diğer işletme/ şirketlerin hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Banka, hastane, reklamcılık, radyo – televizyon yayıncıların, otel, motel, pansiyonların, lokantaların, eğlence sektöründe hizmet verenlerin markaları, hizmet markaları kapsamına girer.

GARANTİ MARKALARI

Marka malikinin kontrolü altında, birçok işyeri / işletme tarafından, o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi menşeilerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Bu markalar örnek olarak TSE markası, ISO 9000, CE işaretleri gibi işaretler garanti markalarına iyi birer örnek teşkil edebilirler.

ORTAK MARKALAR

İmalat, ticaret ya da hizmet işyerlerinden / şirketlerinden oluşan, bir topluluğun ürün ya da hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir.

Diğer Hizmetlere Gözatın

Diğer Hizmetler

Eğitim Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Patent Belgesi Lisansı

Danışmanlık Hizmetleri

Patent Belgesi Yıllık Harç Ücretleri

Danışmanlık Hizmetleri

Marka Sınıfları

Danışmanlık Hizmetleri